Home » Zakład Teorii i Filozofii Komunikacji

Zakład Teorii i Filozofii Komunikacji

Witamy na stronie poznańskiego Zakładu Teorii i Filozofii Komunikacji
w Instytucie Filozofii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza

Jednym słowem to, co pragnę stwierdzić to fakt, iż filozofia komunikacji stała się Pierwszą Filozofią naszych dni, w miejsce metafizyki ontologicznej i transcendentalnej filozofii rozumu lub świadomości

Karl-Otto Apel

Wychodząc naprzeciw problemom współczesnego świata, łączymy zakorzenione w tradycji europejskiego filozofowania idee z nowoczesnymi aspektami badań nad komunikacją społeczną. Jako pierwsi w Polsce rozpoczęliśmy badania nad możliwościami wykorzystania filozoficznego fundamentu do opracowania narzędzi rozumienia zasad międzyludzkiego porozumiewania się adekwatnych względem współczesności.