Home » Zaproszenie do Filozofii

Zaproszenie do Filozofii

 

 

 

 

PRZEDMOWA

prof. dr hab. Tadeusz Buksiński – Czy historia ma sens?

prof. dr hab. Zbigniew Drozdowicz – Bóg religii i Bóg filozofii

prof. dr hab. Seweryn Dziamski – Pojęcie szczęścia i jego paradoksy

prof. dr hab. Anna Jamroziakowa – Dobro i piękno jako fundamentalne kategorie filozoficzne

prof. dr hab. Andrzej Klawiter – Jak zrozumieć to, co najbliższe?

dr hab. Krzysztof Łastowski, prof. UAM – Ekologiczna wizja ziemi a imperatywy moralne

prof. dr hab. Anna Pałubicka – Modernizacja europejskiej kultury nowożytnej a kształtowanie się autonomicznej jednostki

dr hab. Danuta Sobczyńska, prof. UAM – Nauka i filozofia o pochodzeniu życia

prof. dr hab. Jan Such – Rozwój Wszechświata w ujęciu kosmologicznym oraz filozoficznym

dr hab. Paweł Zeidler, prof. UAM – Cóż to jest prawda?