Home » Filozofia Wobec Nauki, Człowieka i Społeczeństwa

Filozofia Wobec Nauki, Człowieka i Społeczeństwa

PRZEDMOWA

prof. dr hab. Marian Wesoły – "Najwyższe dobro człowieka" – słowa Sokratesa w obliczu wyroku śmierci

prof. dr hab. Jan Such – Czy nauka jest w stanie rozwiązać zagadnienie pochodzenia Wszechświata

dr hab. Antoni Szczuciński, prof. UAM – Paradoksy kwantowe

dr hab. Krzysztof Brzechczyn, prof. UAM – Obrazy przeszłości a filozoficzne wizje historii

prof. dr hab. Tadeusz Buksiński – Libertanizm

dr hab. Ewa Czerwińska-Schupp, prof. UAM- Faszyzm austriacki (1934 – 1938) – założenia filozoficzno – ideowe, ustrojowe i praktyka polityczna

prof. dr hab. Krystyna Zamiara – Dwa typy myślenia w humanistyce o układzie: jednostka – kultura

dr hab. Roman Kubicki, prof. UAM – Zbawcza moc sztuki

prof. dr hab. Barbara Kotowa – Wynaturzony człowiek w uczłowieczonej naturze

dr hab. Danuta Sobaczyńska, prof. UAM – Macierzyństwo i ojcostwa. W poszukiwaniu modelu na dziś i na jutro.

prof. dr hab. Jan Such – Filozofia nauk przyrodniczych w dobie wykładniczego tempa rozwoju nauki

dr hab. Krzysztof Łastowski, prof UAM – Filozofia przyrody a humanistyka