Home » Plany zajęć

Plany zajęć

Studia stacjonarne I stopnia, licencjackie:

Studia stacjonarne II stopnia, uzupełniające magisterskie:

W roku akad. 2019/2020 przedmioty kursowe na poziomie SUM (wszystkie specjalności) mogą być wybierane jako fakultety. Prosimy uważać na to, by uczestnik fakultetu był zapisany w USOS do grupy ‚fakultatywnej’, a student regularny danej specjalności – do grupy obligatoryjnej.

Specjalność nauczycielska:

Regulamin wyboru zajęć fakultatywnych

Mapa ukazująca położenie budynku dydaktycznego przy ul. Międzychodzkiej 5

Trasa od ul. Szamarzewskiego do ul. Międzychodzkiej

Ostatnia aktualizacja: 27.02.2020

Plan może jeszcze ulec drobnym zmianom.