Etyka Nauczy­ciel­ska — stu­dia podyplomowe

“Bezro­botny human­ista to mit”

Prof. wiz. Piotr Boł­tuć z Uni­ver­sity of Illi­nois z USA

Myślisz o czymś więcej niż dyplom uczelni wyższej?

Zdobądź u nas Dyplom++ !

Filo­zofia

Zapraszamy na kierunek Filozofia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etyka

Zapraszamy na spec­jal­ność Etyka.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Życie pub­liczne

Zapraszamy na spec­jal­ność Życie publiczne.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komu­nikacja społeczna

Zapraszamy na spec­jal­ność Komu­nikacja Społeczna.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zarządzanie wiedzą

Zapraszamy na spec­jal­ność Zarządzanie wiedzą.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nie tylko studia

Poza stu­di­ami oferujemy…